مولتی هاستر ،، در سکوت چیزیست که در فریاد نست ،، ،، مشکی پوشان عاشق ،، همیشه بدانید سگان از ناتوانی باوفایند و بین جنس صدف و سنگ تفاوت است فرق دارد گل یخ با گل همیشه بهار خوب دوستان ،، مشکی پوشان عاشق ،، من سلام نمیدانم بگم سلامی به بزرگی چی چونفکر نکنم در دنیا چیزی باشه که سلام من اندازه آن باشه ولی باز آمدیم تا با شما باشیم و در کنار شما برایه لحظاتی کم و اندک ولی دوست دار شما باشیم .......... راستش امروز میخواستم هم داستان بزارم و هم سپاسگزاری از عزیزان ،، مشکی پوشان عاشق ،، ولی دیدم نمیشه و زیاد میشه . شما عزیزانم خسته میشین و منم نمیتونم آن طوری که لایق شما عزیزان است سپاسگزاری کنم و به سوال هائی که پرسیده بودین جواب بدم ولی در یه داستان کوتا و خواندنی میخوام هم یه چیزی را به دوستان خودم بگم و هم به چند تا دوست عزیزام بگم که چرا من عاشق نمیشم و هم اینکه به شما بگم که شما عزیزان چقدر برایه من مهم هستین.......... ، مولتی هاستر ذیگه عاشق نمیشم ... فکر میکردم انقدر دوستتم داره که تاآخرش باهامه . ای وای بر من ای وای بر من چه ساده ام دیگه هیچ وقت عاشق نمیشم